• سال 1395 " اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل "

1
آیین نامه شورای پژوهش و فناوری وزارت ورزش و جوانان
تعداد بازدید: 4591

 

آیین نامه شورای پژوهش  و فناوری

وزارت  ورزش و جوانان

 

مردادماه 1391

 

مقدمه

به منظور تعمیق فعالیت ها و پژوهش محوری تصمیمات و در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت ها و ساماندهی تعاملات پژوهشی ، نهادینه سازی پژوهش ها و بهره گیری از روشهای علمی در تدوین برنامه ها، ارتقای سطح دانش تخصصی، شناخت دقیق مسائل و دستیابی به راهبردهای کاربردی حل آنها ، شورایی با عنوان «شورای پژوهش و فناوری وزارت ورزش و جوانان » که در این آیین نامه « شورا» نامیده می شود ، تشکیل می گردد .

ماده 1: تعریف

شورا عالیترین مرجعی است که کلیه سیاست ها و خط مشی های پژوهشی و فناوری وزارت ورزش و جوانان در آن تدوین وتبیین می گردد.

ماده 2: اهداف

1.       سیاستگذاری ، هدایت و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی و فناوری

2.     توسعه کمی و کیفی طرح‌های پژوهشی و فناوری در جهت تحقق اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان

3.     هماهنگی و همگرایی درون سازمانی از طریق تصویب اولویت های پژوهشی و فناوری

4.     ارتقاء و توسعه ظرفیت های پژوهشی و فناوری از طریق تعامل اثربخش و سازمان یافته با مراکز تحقیقاتی و نهادهای پژوهشی

ماده 3:  وظایف شورا

1.     تعیین اهداف ، سیاست  ها و خط مشی های پژوهشی و فناوری

2.   تصویب اولویت ها و  پروژه های پژوهشی و فناوری مورد تایید شورای علمی مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی

3.   تعیین خط مشی های کلی ارتباط و تعامل با مراکز تحقیقاتی و مجامع علمی و پژوهشی

4.   تصویب آیین‌نامه‌‌های پژوهشی و فناوری در راستای بهبود فرایندها و رویه ها

  •  تبصره : تصویب طرحهای پژوهشی و فناوری پس از بررسی و تأیید در شورای علمی مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی انجام خواهد پذیرفت.

ماده 4:  اعضاء شورا

  • وزیر ورزش و جوانان  رئیس شورا
  • رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی  دبیر شورا
  • معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای
  • معاون ساماندهی امور جوانان
  • معاون توسعه منابع و پشتیبانی
  • معاونین مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی
  • 2 نفر از صاحبنظران حوزه ورزش و جوانان به پیشنهاد شورای علمی مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی

تبصره :  اعضاء شورا با حکم وزیر ورزش و جوانان منصوب می گردند. 

ماده 5:  نحوه تشکیل جلسات 

1.  مسؤولیت برگزاری جلسات ، پیگیری و اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیر شورا خواهد بود.

2.   دبیر شورا در صورت لزوم و بر حسب نیاز، از افراد صاحبنظر برای شرکت در جلسات دعوت می نماید.

3.   جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با رأی اکثریت نسبی حاضر در جلسه به تصویب خواهد رسید.

4.   جلسات طبق تقویم زمانبندی مصوب شورا تشکیل خواهد شد.

5.   شورا بر حسب ضرورت بنا بر پیشنهاد اعضای شورا و موافقت رئیس ، زودتر از موعد مقرر تشکیل می شود.

این آیین نامه در تاریخ 1/5/1391 در پنج ماده و دو تبصره در جلسه شورای پژوهش و فناوری به تصویب رسیده و لازم الاجراست.

 نظرات شما

ارسال نظر
نام:  
نام خانوادگی :  
پست الکترونیکی:  
آدرس وب  
نظر شما :  

 

 

 

آمار سایت ورود اعضا لینک های مفید

1