• سال 1395 " اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل "

1
مقررات حوزه ورزش و جوانان
تعداد بازدید: 9216

 

                                                      


مقررات حوزه ورزش و جوانان
عنوان شماره و تاریخ تصویب  مرجع تصویب
- -
 آئین نامه نحوة فعالیت انجمن هاي ورزشی - -
اساسنامه ماده پنج باشگاه ها
 
- -
اساسنامه هیأت های ورزشی
 
- -
شرایط ثبت نام و احراز پست ریاست هیات - -
اصلاح تصویب نامه موضوع نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور 12259/ت47498هـ - 28/1/91  هیأت وزیران
تصویب نامه درخصوص اضافه شدن رییس سازمان تربیت بدنی به ترکیب اعضای کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست 141760/ت43451هـ - 16/7/88  هیأت وزیران
اصلاح بند ب ماده 6 اساسنامه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 71909/ ت38276هـ - 23/2/88  هیأت وزیران
آیین نامه توسعه فضا های ورزشی در مناطق روستایی 49120/ ت36115ک -29/3/87  هیأت وزیران
اصلاح تصویب نامه راجع به احداث مجتمع ورزشی در کلیه شهرها و روستاهای کشور 110758/ت37643هـ -4/7/86  هیأت وزیران
اصلاح تصویب نامه موضوع احداث مجتمع ورزشی در کلیه شهرها و روستاهای کشور 172359/ت34716هـ - 20/12/85  هیأت وزیران
تصویب نامه راجع به احداث مجتمع ورزشی در کلیه شهرها و روستاهای کشور 24/12/84  هیأت وزیران
اصلاح ماده 5 اصلاحی اساسنامه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 416857ت 33016 هـ - 3/3/84  هیأت وزیران
 الحاق متنی به عنوان جزء ه به بند 1 تصویبنامه اجازه تنظیم اساسنامه و تشکیل صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به سازمان تربیت بدنی واختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به صندوق مذکور  432440ت 29783هـ-6/8/83  هیأت وزیران
 اصلاح اساسنامه شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمانهای ورزشی  542290ت‌28092هـ-18/8/82  هیأت وزیران
 نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور  411730ت‌27447هـ-23/7/82  هیأت وزیران
 تفکیک وظایف اجرایی از حوزه ستادی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران  129847/1901هـ -12/7/82  شورای عالی اداری
 اجازه تنظیم اساسنامه و تشکیل صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به سازمان تربیت بدنی واختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به صندوق مذکور  16160ت‌25522هـ-19/1/82  هیأت وزیران
 اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت و سازمان تربیت بدنی  10350ت‌28079 هـ-10/1/82  هیأت وزیران
 اصلاحیه آیین نامه معالجه و از کار افتادگی ورزشی  49660ت26429‌ه‍ -5/8/81  هیأت وزیران
 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری  15494 . ت 24431 هـ -11/2/81  هیأت وزیران
 آیین نامه معالجه و از کار افتادگی ورزشی  15494 . ت 24431 هـ -30/3/80  هیأت وزیران
 اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی  23509 . ت 24974 هـ -10/5/80  هیأت وزیران
 آیین نامه اجرایی قانون سرباز قهرمان  453520ت20718 هـ-11/10/79  هیأت وزیران
 اصلاحیه ما ده 5 اساسنامه شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمانهای ورزشی  672380 ت 22195 هـ -1/12/78  هیأت وزیران
 اصلاح اساسنامه شرکت تجهیز ونگهداری تاسیسات ساختمانهای ورزشی  .58731ت 19204‌هـ -3/8/77  هیأت وزیران
 آیین نامه وظایف ، مسئولیت هاو نحوه همکاری دستگاه های اجرایی در زمینه رشد و شکوفایی ورزش قهرمانی کشور  .62246ت17316‌هـ-11/5/76  هیأت وزیران
 آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی  .75001ت 389 هـ -4/10/73  هیأت وزیران
آیین نامه اجرایی ماده 41 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه   45681/ت47636هـ8/3/91    هیأت وزیران
 الحاق یک تبصره به ماده (1) تصویب‌نامه موضوع ضوابط فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی سازمان ملی جوانان  185956/ت43662هـ - 21/9/88  هیأت وزیران
 مصوبه شورای عالی جوانان درخصوص اعلام سیاست ها و برنامه های مصوب اوقات فراغت جوانان به سازمان ملی جوانان 78/4/10-60494  هیأت وزیران
 اصلاح ماده (6) اصلاحی آیین نامه اجرایی ساماندهی ازدواج جوانان  323/1 -7/3/86  هیأت وزیران
 اصلاح بند (9) تصویب نامه موضوع ترکیب اعضای ستاد ملی ساماندهی امور جوانان  23787/ت36759هـ -9/12/85  هیأت وزیران
 تصویب‌نامه در مورد الحاق جهاد دانشگاهی به ترکیب اعضای ستاد ملی ساماندهی امور جوانان  28637/س-6/12/85  هیأت وزیران
 آیین‌نامه‌ اجرایی ‌برنامه ‌جامع ‌ساماندهی ‌اوقات ‌فراغت ‌جوانان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان ملی جوانان‌    19935ت32903هـ -21/4/84  هیأت وزیران
 آیین‌نامه اجرایی ساماندهی ازدواج جوانان  77110ت 32430هـ-26/12/83  هیأت وزیران
 موظف شدن سازمان ملی جوانان به تدوین گزارش ملی وضعیت جوانان کشور باهمکاری دستگاههای ذی‌ربط  17889ت 30498هـ-22/7/83  هیأت وزیران
 تصویب نامه در مورد برنامه جامع ملی ساماندهی امور جوانان  7331/س-10/5/83  هیأت وزیران
 تصویبنامه در خصوص اوقات فراغت جوانان  16386.26501ک-12/4/81  هیأت وزیران
 عضویت در شورای عالی جوانان  3580‌دش-24/9/71  هیأت وزیران
 تصویب نامه در مورد تعیین سال بین‌الملل جوانان  40148/و-4/2/64  هیأت وزیران


نظرات شما

ارسال نظر
نام:  
نام خانوادگی :  
پست الکترونیکی:  
آدرس وب  
نظر شما :  

 

 

 

آمار سایت ورود اعضا لینک های مفید

1