• سال 1395 " اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل "

1
شرایط و روند تاسیس سمن
تعداد بازدید: 6656

فصل اول ـ کلیات و تعاریف
 


1_ سازمان‌های مردم نهاد جوانان: سازمانی است با اهداف خیرخواهانه، دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، غیرتجاری وغیر انتفاعی که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش‌های غیرسیاسی و بر اساس قانونمندی و اساسنامه‌ی مدون و رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین‌نامه‌های اجرایی آن فعالیت می‌نماید. این سازمان‌ها توسط اشخاص حقیقی راه‌اندازی شده و جوانان اداره کننده آنها می‌باشند.

2_ غیردولتی: سازمان‌های مردم نهاد جوانان دارای هویت و شخصیت حقوقی مستقل هستند و به دولت و نهادهای حکومتی وابستگی ندارند. این استقلال در سه مرحله مشهود است:

1_2_ استقلال در تأسیس : مؤسسین سازمان‌های مردم نهاد جوانان نباید از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی باشند.

2_2_ استقلال در مدیریت: هیچ یک از نمایندگان سازمانها و نهادهای دولتی و حکومتی نمی‌توانند به عضویت سمن درآمده و در نتیجه مدیریت سمن را به عهده داشته باشند.

3_2_ استقلال بودجه: چنانچه سمنی در یکی از نهادهای دولتی یا حکومتی دارای بودجه اختصاصی باشد به عنوان سازمان مردم نهاد جوانان شناخته نمی‌شود و دولتی محسوب می‌گردد.

3_ غیرسیاسی: همه مواردی که در تعریف فعالیت سیاسی نباشد.

فعالیت سیاسی: به فعالیتی گویند که شامل موارد مندرج در قانون احزاب مصوب 7/6/1360 مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بر این اساس اعلام حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی یا اقدام در جهت عضویت یا فعالیت در نهادهای قدرت و حکومت، فعالیت سیاسی محسوب می‌گردد.

غیرسیاسی عبارتست از عدم ورود به هرشکل و شیوه به چرخه کسب قدرت سیاسی و عدم وابستگی به احزاب و تشکلهای سیاسی درشخصیت حقوقی

4_ غیر انتفاعی: اختصاص انحصاری درآمدها به توسعه و تقویت سمن و ممنوعیت انجام هر گونه فعالیت با هدف توزیع سود حاصله میان اشخاص، به عبارت دیگر عدم فعالیتهای تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضاء‌، هیأت مؤسس، دبیر و سایر کارکنان

5_ اساسنامه: مجموعه‌ای از مقررات و ضوابط که از سوی هیأت مؤسس در قالب ماده و بند ارائه می‌شود و به موجب آن شرایط و ضوابط تأسیس و استمرار فعالیت سمن معین می‌گردد.

6_ غیرتجاری: هرگونه فعالیت که طی آن تحصیل منفعت فرهنگی _ اجتماعی مقدم بر کسب سود اقتصادی برای اشخاص حقیقی باشد.

7_ داوطلبانه: به معنای مشارکت در تأسیس و اداره سمن بر اساس اداره آزاد اشخاص بدون الزام قانونی یا قضایی می‌باشد.

8_ رکن: ساختار تشکیلاتی تأثیرگذار در تأسیس، سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و نظارت در سازمان از قبیل : هیأت مؤسس، مجمع عمومی، شورای مرکزی و بازرسان

9_ متقاضیان تأسیس: گروهی از اشخاص حقیقی که با اتخاذ هدف مشترک، داوطلب تأسیس سازمان‌های مردم نهاد جوانان می‌باشند و اقدام به تکمیل تقاضانامه تأسیس و ارائه آن به نمایندگی سازمان ملی جوانان نموده‌اند.

10_ هیأت مؤسس: آن دسته از متقاضیان تأسیس که شرایط و ویژگیهای عمومی و اختصاصی لازم را برای تأسیس سازمان مردم نهاد جوانان احراز نموده است.

11_ عضو اصلی: شخصیتی است حقیقی که به صورت داوطلبانه و با پذیرش کلیه مفاد اساسنامه سمن به عضویت آن در آمده، خود را ملزم به رعایت ضوابط مندرج در اساسنامه می‌داند و دارای حق رأی در مجمع عمومی است.

12_ شورای مرکزی: با رأی مجمع عمومی انتخاب شده و مدیریت اجرایی سمن را طبق مفاد اساسنامه به عهده دارد.

13_ دبیر: با رأی مجمع عمومی یاشورای مرکزی انتخاب و به عنوان مدیر اجرایی و نماینده حقوقی سمن مطابق با مفاد اساسنامه، مصوبات شورای مرکزی و مجمع عمومی انجام وظیفه می‌نماید.

14_ بازرس: شخصیتی است که مطابق با اساسنامه سمن و مقررات و ضوابط سازمان ملی جوانان نظارت برعملکرد سازمان را برعهده دارد.

1_14_ بازرس مجمع عمومی: شخصیتی است که از سوی مجمع عمومی برای دوره‌ای برابر با دوره فعالیت شورای مرکزی انتخاب می‌گردد و نظارت سمن را طبق مفاد اساسنامه به عهده دارد.

15_ مسوول امور مالی: فردی است که با رأی شورای مرکزی انتخاب شده و مدیریت مالی سمن را طبق مفاد اساسنامه به عهده دارد.

16_ نام : مشخصه سمن می‌باشد و در مکاتبات و ارتباطات رسمی از آن استفاده می‌شود.

17_ هدف: مأموریت اصلی، مقاصد و دورنمای سمن را معرفی می‌نماید و اصلی‌ترین وجه مشترک اعضاء می‌باشد که کلیه فعالیتها در راستای آن صورت می‌پذیرد و به نوعی می‌توان گفت: هدف، ضرورت تشکیل یک سمن را عنوان می‌نماید.

18_ موضوع فعالیت : حوزه‌های اجرایی است که سمن برای دستیابی به آن تلاش می‌کند و حیطه‌های فعالیت که در راستای تحقق اهداف می‌باشد.

19_ محدوده جغرافیایی فعالیت : محدوده جغرافیایی که سمن خود را ملزم به فعالیت در آن محدوده می‌داند.

20_ شعبه : دوایر غیرمتمرکز تابعه که با نام سمن و تحت نظارت دبیر فعالیت می‌نمایند.

21_ مدت فعالیت : دوره زمانی که سمن برای فعالیت خود پیش‌بینی می‌نماید.

22_ منابع مالی : منابع تأمین کننده بودجه سمن که شامل کمکهای داوطلبانه اعضاء، حمایتهای دستگاههای دولتی و بخش خصوصی، درآمدهای حاصله از اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها، دریافت وام و اعتبار از مؤسسات مالی و ... می‌باشد.

23_ مهر : نشان رسمی سمن می‌باشد که به کلیه اسناد و اوراق سمن رسمیت می‌بخشد.

24_ درآمد : به سود حاصله از اجرای برنامه‌ها منطبق با اهداف و موضوع فعالیت آن و هزینه در راستای اهداف و برنامه‌های سمن را می‌گویند.

25_ حق عضویت : مبلغی که اعضاء بابت عضویت خود در سمن می‌پردازند.

26_ تسویه : تنظیم تراز مالی سمن پس از پرداخت دیوان و اخذ مطالبات سمن را می‌گویند

27_ انحلال : اعلام رسمی خاتمه فعالیت

سمن پس از تسویه مطابق با ضوابط مندرج در اساسنامه انجام می‌پذیرد.

28_ پرونده مختومه : پرونده‌ای که سیر اجرایی آن قبل از تکمیل به پایان برسد.
 نظرات شما

ارسال نظر
نام:  
نام خانوادگی :  
پست الکترونیکی:  
آدرس وب  
نظر شما :  

 

 

 

آمار سایت ورود اعضا لینک های مفید

1