• سال 1395 " اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل "

1
سالمندان و بازنشستگان
تعداد بازدید: 8945

 

بسمه تعالی
آیین نامه ورزش سالمندان و بازنشستگان در استان اصفهان

تعریف سالمندی:

سالمندي يک فـرايند زيست شناختي است و نه بيماري . گر چه سالمندي تغييـراتي در بدن انسان پديد مي آورد ، ممـکن است شیوه های زيستي که فـرد در سال هاي پيشين داشته است
را محدود نمايد. بر اساس گزارش مرکز آمار ايران جمعيت سالمندان کشور در سال 1370 برابر 8/5 درصـد و در سال 1385 برابر 6/6 درصد جمعيت کشـور بوده است. يش بيني مي شود
که اين آمار در سال 1405 به 9 درصد جمعيت کشور برسد.

تعریف بازنشستگی:
از آنجا که این واژه، تقریبا واژه‏ای نو می‏باشد، در برخی فرهنگ‏ها مانند فرهنگ نفیسی و بـرهان قاطع اشـاره‏ای به آن نشده است اما مرحوم علی اکبر دهخدا در لغت نامه دهخدا، آورده
است : بازنشستگی (تقـاعد) دورانی است که معمـولاً در اواخر عمـر، عضو اداره یا مؤسسه‏ای پس از مدتی خدمت، بدون انجـام دادن کار، حقـوق خود را از صنـدوق آن اداره یا مؤسسه
دریافت می‏دارد.

اهمیت و ضرورت ورزش برای سالمندان و بازنشستگان:
سالمنـدی دورانی است که فعالیت هـای جسمانی، روانی فـرد کاهش پیـدا می کند و ابتلا به بیمـاری های جسمی و ذهنـی ممکن است منجـر به احساس افسـردگی در فـرد شود. عوامل
آسیب پذیری چون ابتلا به بیماری های جسمی و مزمن، کاهش قـدرت و توانایی بدن، بازنشستگی ، دوری از فامیل و دوستان ،مرگ اطرافیان ، بیماری و مرگ دوستان مـوجب می گردد
فـرد بیش از پیش احساس ناامیدی، افسردگی و بیهودگی کند .در این مـورد نگرش افراد جامعه اطـرافیان و فرزندان سالمند بسیار مهم است توجه افـراد جامعه به سالمندان می تواند تاثیـر
مثبتی در یشگیـری از عوامل آسیب پذیر داشته باشد. عوامل جسمانی متعددی که منجر به پیر شدن میگردند شامل تغذیه نادرست، بهداشت پایین، کمبود ویتامین ها، کم آبی بدن، کم کاری
غدد تیروئید، بیماری های حاد مغـزی، تصلب شرایین،آرتروز سـرطان و .. می باشند. یکی از مهم ترین و سـاده ترین روشهـای جلـوگیری از پیـر شدن توجه به جسم است. عـدم توجه و
رسیدگی به جسم منجر به پیری زودرس می شـود افرادی که تحـرک کمتری دارند در معرض خطر ابتلا به بیمـاری هایی مانند: افسـردگی، بیمـاری و مـرگ زودرس قرار می گیرند.
یکـی از روش های ساده جلوگیری از پیـری، ورزش است. بدون فعالیت و کار انرژی خیلی زود تحلیل می رود .افرادی که تحرک کمتری نسبت به افـراد پرتحرک ارند در خطر ابتلا به
بیماری های گوناگون قرار می گیرند ورزش کردن برای تمام افراد و هر گروه سنی مفید است .
 در گـذشته فیـزیولوژیست ها معقتد بودند که فقط تمـرینات ورزشی در زمـان جـوانی به استقـامت دوران پیـری کمک می کند در حالی که تحقیقات اخیـر نشان می دهد که ورزش برای
هر فـردی در هـر سنی مفید است و یکـی از خـواص ورزش و فعال بودن جلوگیری از پیـری است .از فـواید مهم ورزش رابطه آن با سالم نگه داشتن عضـلات است ورزش و تمـرینات
جسمانی موجب افـزایش حجـم عضلات شده و این امـر به نوبه خود باعث می شود فیـزیولوژی بدن قوی تر عمل کند . با توجه به وزن سن و سلامتی جسمانی سه هفته پیاده روی موجب
کاهش کلسترول خون می شود تمـرینات ورزشی که در دوران جـوانی شـروع می شود مانع از پوکـی استخـوان در سنین بعـدی می گردد و استخـوان ها تحمـل بیشتری برای وزن بدن
پیدا می کنند، در نهایت ورزش موجب افـزایش حجم عضلات و توان و قدرت فرد، افزایش در میزان متابولیسم، تحمل قند خون ،کاهش کلسترول، تنظیم حرارت بدن و تراکم استخـوان
می گردد.
 اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در راستای تحقق اهداف خود در ارتقاء سطح سلامت و تندرستی اقشار مختلف مردم به سالمندان باتوجه به نیازهای ضروریآنان به تحرک و ورزش در
قالب طرح ورزش سالمندان و بازنشستگان را در استان توجه ویژه ای کرده است.
 

شیوه اجرای طرح:
گام اول : شناسایی
گام دوم : آماده سازی
گام سوم : اطلاع رسانی
گام چهارم : معاینه پزشکی
گام پنجم : بیمه ورزشی
گام ششم : معرفی به مراکز ورزشی
گام هفتم : نظارت بر نحوه اجرای طرح
گام اول:در این مـرحله سالمنـدان و بازنشستگان حاضـر در منطقه شناسایی می شوند. کانون هـای بازنشستگی، بهـزیستی، کانون های خیریه سالمندان از جمله مکان هایی هستند که امکان دستیابی به اطلاعات را آسان تر می کنند.گام دوم:
در این مرحله کلیه مقدمات اجرای طرح فراهم خواهد شد.

1- برگزاری جلسه با کانون های بازنشستگی، بهزیستی، کانون های خیریه سالمندان و... برای توجیه و معرفی طرح

2- شناسایی ظرفیت های اماکن ورزشی موجود در اختیار اداره

3- توجیه مسئولان و هیات های ورزشی که اماکن در اختیار آنان قرار دارد

4- معرفی طرح به دستگاهها و نهادهایی که می توانند در پیشبرد اهداف طرح موثر باشند
 گام سوم:
 در این مرحله طرح به مخاطبان اطلاع رسانی می شود.
 1- انتشار اخبار مربوط به اجرای طرح در طول مرحله آماده سازی
 2- اعلام عمومی طرح از طریق رسانه های عمومی برای اطلاع رسانی به جامعه مخاطبان
 3- ارسال بخشنامه اجرایی شدن طرح به کلیه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با طرح
 4- انتشار اطلاعات دقیق از چگونگی اجرای طرح، مکان های ثبت نام، آدرس مجموعه ها، آدرس پزشکان معتمد طرح و...
 گام چهارم:
در این مرحله با توجه به عوارض احتمالی ناشی از افزایش سن در سالمندان و بازنشستگان برای معاینه متقاضیان شرکت در طرح برنامه ریزی می شود.
 1- شناسایی پزشک معتمد طرح
 2- ایجاد تسهیلات برای متاضیان (تخفیف در مبلغ ویزیت)
 گام پنجم:
در این مرحله کلیه افراد متقاضی شرکت در طرح پس از ارائه گواهی صحت از پزشک بیمه ورزشی خواهند شد.
 گام ششم:
در این مرحله متقاضیان پس از ارائه گواهی صحت و بیمه ورزشی به مکان های از پیش تعین شده معرفی می شوند.
1- تعیین مسئول ثبت نام و تهیه معرفی نامه

2- تهیه فرم یا کارت متحدالشکل با ظریب امنیت مناسب برای جلوگیری از سوءاستفاده
 گام هفتم:
در این مرحله بر فرآیند اجرای طرح نظارت می شود.
1- تهیه فرم های نظارتی (تعداد پذیرش، نظر سنجی از شرکت کنندگان و...)
2- تعیین مسئول رسیدگی به شکایات برای رسیدگی به تخلفات احتمالی نظرات شما

ارسال نظر
نام:  
نام خانوادگی :  
پست الکترونیکی:  
آدرس وب  
نظر شما :  

 

 

 

آمار سایت ورود اعضا لینک های مفید

1