• سال 1395 " اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل "

1
کارمندان دولت
تعداد بازدید: 12452

طرح عملیاتی پروژه های بهبود
عنوان طرح

ساماندهی ورزش کارکنان دولت استان اصفهان

هدف کلان مرتبط با سند

1. ارتقاء سطح سلامت ونشاط اجتماعی

2. ارتقاء سهم استان در عزت واقتدار ملی

3. ترویج ارزشهای اسلامی ایرانی در جامعه ورزش
 اهداف راهبردی مرتبط باسند

1. افزایش مشارکت کارکنان درفعالیتهای ورزشی

2. دانش افزایی مدیران ،مربیان و کارکنان دولت

3. افزایش همایشها وجشواره های ورزشی ویژه مدیران وکارکنان دولت

4. افزایش فعالیتهای رسانه ای برای معرفی ورزش کارکنان دولت

5. ارتقاء سطح انگیزش در کارکنان برای مشارکت در ورزش

6. افزایش مدالهای کسب شده در مسابقات کشوری

7. افزایش برگزاری میزبانی مسابقات کشوری کارکنان دولت

8 . افزایش برگزاری جلسات شورای ورزش کارکنان استان

9. افزایش تعداد ادارات مشارکت کننده

10. افزایش استفاده از اماکن سایر ارگانها و نهادها

ضرورت انجام طرح:

بیان اهمیت کار و دلائل اجرای طرح . در این قسمت باید به این سئوال پاسخ داده شود که چرا مسئله مطرح شده در این طرح مهم بوده و باید مورد بهبود قرار گیرد.

‌كاركنان دولت به عنوان گروه متخصص و كارآمد جامعه در جهت دستيابي به اهداف نظام، به لحــاظ نوع و ماهيت حرفه‌ي خود، بيشتر در معرض ابتلا به انواع بیماریها مي‌باشند و بطور يقين اگر با روش‌هــاي مناسب از قبيل ورزش و فعاليت‌هاي بدني و انجام حركات موزون و منظم، درصدد جبران كمبــود حركت و فعاليــت خود برنيايند، شايد بر كيفيت و كميت حرفه‌ای آنان نيز اثر منفي بگذارد و اين سرمايه‌هاي ملي جامعه در معــــرض معضلات جسمي و رواني قرار گرفته و از اين رهگذر به سازمان‌هاي وابسته‌ي ايشان نيز لطمه وارد مي‌آورند.
امــروزه ‌‌عرصه هاي صنعت و توليد كشور شاهد حضور و فعاليت نيروهاي مجرب و با سابقه‌ در بسياري از سازمان‌هاي دولتي مي‌باشد كه به دست آوردن چنين موقعيتي، مستلزم صرف هزينه‌هاي بسيار زيادي از بودجه ملي و عمومي كشور بوده است و هر يك از اين پرسنل به مثابه منابع عظيم انساني و سرمــايه‌هاي غني كشور محسوب مي‌شوند كه حفظ و بهره برداري مفيد و بهينه از وجود آنان از اهميت به سزايي برخوردار است، و وارد آمدن هرگونه آسيب و ناراحتي جسمي و رواني بر آنان، همانند صدمات جبران ناپذيري است كه بر پيكره توليد و اقتصاد و تجارت وارد مي آيد.
بالا بودن كارآيي و راندمان كاري كاركنان دولت، امري است كه همانند ديگر منابع و نيروهاي انساني جامعه نيازمند برخورداري آنان از سلامت رواني و جسماني، نشاط و آرامش مي‌باشد كه تأمين و داشتن چنين ويــژگي‌هايي، در گرو داشتن زندگي سالم و پرتحرك و استفاده بهينه از ايام و اوقات فــراغت در جهت تأمين سلامــت عمومي، ميسر مي‌باشد. كار و فعاليت مستمر و حضور مداوم در محافل كاري در عين لـذت بخش و مفيــد بودن، رشد دهنده و متعالي بودن و ارضاء كننده و سازنده بودن مي‌تواند به مرور زمان جسم و روان انسـان را خستـه و مستهلك ساخته و بهره‌وري را پايين آورد و متعاقب آن از ميزان تلاش و كوشش، ساعات كار و فعاليت و طراوت و پويايي او بكاهد و در نتيجه راندمان فعاليت‌‌هاي كاري راتحت تأثير قرار مي‌دهد.عدم سازش و وجود اختلالات رفتار در جوامع انساني بسيار مشهود و فراوان است در هر طبقه و صنفي و در هر گروه و جمعي اشخاص نامتعادلي زندگي مي كنند یکی از مشکلات استان اصفهـــان ، مشارکت پایین مردم در فعالیتهای اجتماعی می باشد.یکی از موثرترین قشرهای جامعه که تــــاثیر مستقیم در میزان بهره وری ورشد ساختارهای دولتی وغیردولتی دارد ، کارکنان دولت می باشند و مساله این است چگونه می توان بر اساس شرایط موجود ساماندهی مطلوب برای فعالیتهای منظم ومنسجم کارکنان دولت بوجود آورد باتوجه به اینــــکه وجود سلامتی وشادابی در بدنه اصلی دولت که کارکنان آن می باشد می توانند در اجرای برنامــــه های کلان و ارائه خدمات مطلوب نقش بسزایی داشته باشد ودرنهایت باعث ایجاد نشاط وشادابی در بدنه فعال دولت وافـــزایش کارایی در سطح استان گردد نتایج این طرح راهنمای مناسبی جهت برنامه ریزی ،سیاست گذاری ودر نهــایت ساماندهی ورزش کارکنان دولت می شود .
ادبیات پیشینه طرح:

مروری بر مطالعات و پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع طرح جهت نشان دادن این مطلب که تاکنون چه کارهایی انجام شده و چه اطلاعاتی در این زمینه وجود دارد.
 

محقق

سال

نتیجه

سعادت طلب

1389

بین پیش آزمون وپس آزمون در خصوص چهارخرده مقیاس شکایت جسمانی ،افسردگی،اظطراب واختلال در عملکرد اجتماعی تفاوت معنا داری در جهت شاخص های مختلف سلامت روان وجود دارد.

پیروی

1383

ورزش صبحگاهی در کاهش افسردگی موثر می باشد وتاثیرمهمی بر ایجاد روابط اجتماعی دارد ونیزدر کاهش فشارهای روانی و ایجاد آرامش موثر است.

 جامعه هدف:
کلیه کارکنان دولت وخانواده های آنان بر اساس آمار استانداری
بررسی وضعیت موجود: 

نقاط قوت

- وجود افراد متخصص(کارشناس قهرمان) ورزش در اداره کل جهت اجرای طرح

- وجود برنامه وسند راهبردی در اداره کل

- توجه تیم مدیریتی اداره کل ورزش وجوانان به ورزش کارکنان

- وجود امکانات سخت افزاری

نقاط ضعف

- نداشتن برنامه منظم ومنسجم برای فعالیت کارکنان دولت

- عدم ردیف اعتبارمالی مشخص ویژه ورزش کارکنان دولت

تعامل نامناسب با سایر دستگاههای دولتی -

عدم وجود ساختار مناسب برای راهبری ورزش کارکنان در سطح استان -

فرصتها

- وجود امکانات سخت ونرم افزاری در سطح ارگانهای ونهادهای دولتی در استان

-علاقه مندی دستگاههای دولتی از توسعه ورزش کارکنان دولت

- وجودتعداد زیادکارمندان دولت جهت توسعه ورزش بین آنها

-وجود منابع مالی در ارگانها ونهادهای دولتی استان

-وجود مراکز صنعتی در استان

-وجود قوانین حمایتی از ورزش کارکنان دولت

-وجود جاذبه های طبیعی

 

تهدیدات

-پایین بودن سطح فرهنگ ورزش کارکنان دولت در اصفهان

- پایین بودن فضای ورزشی اختصاصی کارکنان دولت در دستگاههای دولتی

-تعامل نامناسب ارگانها ی دولتی در بخش ورزش کارکنان

-عدم دسترسی مناسب به فضاهای ورزشی

--عدم الزام تخصیص منابع مالی در توسعه ورزش کارکنان

-آلودگی هوای استان بدلیل صنعتی بودن

استراتژی پشتیبان

1-استفاده از افراد متخصص جهت برنامه ریزی فعالیت منسجم ورزش کارکنان دولت

2-استفاده از افراد متخصص جهت اجرای قوانین حمایتی ورزش کارکنان دولت

3-برنامه ریزی کارشناسان ورزشی اداره کل جهت استفاده بهینه ازجاذبه های طبیعی

4-تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی جهت جلب حمایت آنان به منظور پیشرفت ورزش کارکنان

5-استفاده از سند راهبردی جهت بالا بردن سطح فرهنگ ورزش کارکنان دولت

6-استفاده از قوانین حمایتی جهت اصلاح ساختار مناسب برای راهبری ورزش کارکنان دولت

7-تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی جهت جلب حمایت آنان بمنظور پیشرفت ورزش کارکنان دولت

8-افزایش سطح دانش مدیران وکارکنان استان با استفاده از کارشناسان متخصص


9- استفاده از ورزش در راستای ارتقاء سطح برنامه های سازمانی وارائه خدمات مطلوب توسط کارکنان

مراحل اجرای طرح

فاز اجرایی طرح

مدت اجرا

 

شناسایی وضعیت موجود

 

 

 

 

دو ماه

 

 

 

تجزیه وتحلیل وبرنامه ریزی وتعریف شاخصهای ارزیابی

 

 

دوماه

 

 

اجرا طرح

 

 

 

در طول سال

 

 

ارزیابی با توجه به شاخصها

 

 

هر سه ماه

 

 

بهینه سازی طرح ارائه شده

 

 

یک ماه

 

 

ادامه اجراء

 

 

 

 

در طول سال

 

 

 


 

تدوین برنامه عملیاتی و اجرایی هر فاز

توضیحات

اعتبار

پیش‌بینی شده

ناظر

مسئول

انجام

مهلت انجام

اقدامات عملی و اجرایی

ردیف

 

000/000/10

 

 

یک ماه

شناسایی وضعیت موجودپرسشنامه: جهت شناسایی نوع فعالیت ،اماکن در دست موجود ،سایر امکانات (سخت افزاری ،نرم افزاری)

1

 

-

 

 

 

تشکیل شورای مرکزی

2

 

-

 

 

 

تشکیل کمیته راهبردی

3

 

-

 

 

 

تهيه و تنظيم سیاستها و خط مشی های ورزش کارکنان در قالب خط مشی کلان

4

 

-

 

 

 

بررسی و تأييد بودجه ورزش کارکنان استان

5

 

000/000/400

 

 

 

برگزاری مسابقات وهمایشهای ورزشی در دوبخش بانوان وآقایان

6

 

-

 

 

 

تهیه تقویم ورزشی

7

 

000/000/400

 

 

 

اعزام تیم به مسابقات در دوبخش بانوان وآقایان

8

 

000/000/20

 

 

 

نوسازی وسائل و تجهيزات ورزشی مورد نياز

9

 

000/000/150

 

 

 

تقويت و توسعه ورزش همگانی و صبحگاهی بين کارکنان استان

10

 

-

 

 

 

ارتقاء کيفيت خدمات ورزشی کارکنان

11

 

000/000/50

 

 

 

نظارت کلی بر فعاليتهای ورزشی کارکنان

12

 

000/000/50

 

 

 

ارزيابی نحوه فعاليت يکساله آنان

13

توضیحات
1. تشکیل شورا مرکزی : جهت تعيين و تنظيم سياستها و برنامه ها ی طرح و ارتقاء کيفيت خدمات ورزشی کارکنان استان اصفهان می بایست شورای ورزش کارکنان دولت تشکیل گردد که از جمله وظایف آنها (تهيه و تنظيم سیاستها و خط مشی های ورزش کارکنان در قالب خط مشی کلان ازجمله تهيه وتصویب آئين نامه اجرای شورا ،بررسی و تأييد بودجه ورزش کارکنان استان ،تصويب برنامه ساليانه می باشد

اعضاء :
1. مدیر کل سیاسی امنیتی استانداری

2. مدیرکل اداره ورزش وجوانان استان

3. معاون برنامه ریزی استان

4. مدیر کل برنامه وبودجه استان5

. فرماندار شهرستان اصفهان

6. مدیر کل آموزش وپرورش

7. معاون بهداشت ودرمان8

. مدیر کل صدا وسیما

9. فرماندهی نیروی انتظامی

3-تشکیل کمیته راهبردی ورزش کارکنان دولت در اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان
(تصويب تقويم و برنامه عملياتی فعاليتهای ورزشی ساليانه کارکنان شامل برنامه تمرينات مسابقات و اردوهای ورزشی درون و برون استانی- نوسازی وسائل و تجهيزات ورزشی مورد نياز کارکنان ورزشکار پيشنهاد شده توسط انجمنهای ورزشی - تقويت و توسعه ورزش همگانی و صبحگاهی بين کارکنان استان و تهيه مقدمات و بستر لازم برای انجام آن - ارتقاء کيفيت خدمات ورزشی کارکنان از طريق طراحی و توسعه ساز و کارهای مناسب - بررسی و تصميم گيری در خصوص پيشنهادات واصله برای ارتقاء سطح خدمات ورزشی کارکناننظارت کلی بر فعاليتهای ورزشی کارکنان، بررسی و تصميم گيری در خصوص پيشنهادات واصله برای ارتقاء سطح خدمات ورزشی کارکنان، نظارت کلی بر عملکرد انجمنهای ورزشی کارکنان و ارزيابی نحوه فعاليت يکساله آنان، تهيه و تنظيم گزارش عملکرد ادواری و ساليانه جهت ارائه به مراجع ذيربط
اعضاء
1. معاونت توسعه امور ورزش اداره کل ورزش وجوانان استان

2. معاونت ورزش بانوان اداره کل ورزش وجوانان استان

3. رئیس گروه ورزش اداره کل ورزش وجوانان استان

4. رئیس گروه توسعه اداره کل ورزش وجوانان استان

5. 5 نفر به عنوان نمایندگان ورزش کارکنان

6. 2 نفر به عنوان نمایندگان ورزش کارکنان شهرستانها ی استان

شناسایی امکانات وقابلیت های دستگاههای مختلف

نام سازمان، ارگان یا نهاد

حوزه و میزان مشارکت

استانداری

بر اساس فعالیتهای ابلاغ شده

همه ارگانها وسازمانهای دولتی

بر اساس فعالیتهای ابلاغ شده

خلاصه اطلاعات طرح عملیاتی

----------------

نام ونام خانوادگی مسئول تدوین طرح:زهره مردانی
پست الکترونیک : mardzoh@yahoo .com
بالاترین مدرک تحصیلی مسئول تدوین طرح: کارشناسی ارشد فیزیولژی ورزشی 


 نظرات شما

ارسال نظر
نام:  
نام خانوادگی :  
پست الکترونیکی:  
آدرس وب  
نظر شما :  

 

 

 

آمار سایت ورود اعضا لینک های مفید

1