• سال 1395 " اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل "

1
تاریخچه ورزش اصفهان
تعداد بازدید: 8861


اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان

تربيت بدني استان پس از تفكيك از اداره كل آموزش و پرورش در سال 1350 و ايجاد ساختار وابسته به سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم كشور ، تشكيلاتي را كه تا آن زمان به عنوان بخشي از بدنه آموزش و پرورش بود و از طريق كارشناسي تربيت بدني اداره مزبور هدايت مي شد به صورت مجزي و با سلسله مراتب تكليفي وقت مشتمل بر مدير كل و يك معاونت فرهنگي ورزشي به وجود آورد .
تربيت بدني استان كه پيش از استقلال از آموزش و پرورش با مسووليت شكراله ورزنده و بعد از او جليل محمودي اداره مي شد از سال 1350 تا مقطع تبديل سازمان به وزارتخانه به وسيله 10 مديركل هدايت شده است كه هر يك با سطحي از فرصت و تهديدهاي محيطي و قوت و ضعف هاي داخلي مواجه بوده اند . در اين فاصله اگر چه با نوسانات مختلف اما همواره جنبه هايي از ورزش به عنوان راهبرد اصلي در مديريت كلان استان مورد توجه قرار گرفته و با بسيج منابع ، نقاط عطفي در شاخص هاي رشد فعاليت هاي تشكيلات ايجاد شده است . از جمله رشد سرانه ورزشي – آمار بيمه شده ورزشي – اقبال به ورزش حرفه اي و ... اما در مقاطعي نيز مجاهدت هاي بي وقفه مديران وقت به دليل تنگناهاي مختلف توفيق آميز نبوده است و متغيرهاي زيادي در تحقق اهداف عمدتاً كوتاه مدت استان دخالت داشته اند .

به نظر مي رسد درك ضرورت شناسايي آسيب ها و عوامل بازدارنده اگر چه به صورت مستمر از سوي جامعه ورزش مورد توجه قرار گرفته اما پيش از سال هاي آخر دهه هشتاد به صورت عملياتي و از طريق نقشه راهي كه ضمن هدف گذاري هاي واقع بينانه ، بهترين شيوه ها را براي تحقق اهداف و ترميم ضعف ها و تهديدها ، اتخاذ نمايد در دستور كار قرار نداده بود . به اين ترتيب پس از هفتاد سال مغفول ماندن برنامه علي رغم اهميت آن به عنوان چراغ راه فعاليت هاي ورزش و تربيت بدني استان از اردي بهشت سال 1389 در يك همايش بزرگ علمي ورزشي ، مولفه هاي اساسي در مديريت جديد استان اعلام گرديد و برنامه ريزي مبتني بر مدل اقتضايي متضمن شناسايي محيط پيراموني و ظرفيت سازي با استفاده حداكثري از منابع داخلي تشكيلات به عنوان امتياز رقابتي دوران اخير مديريت ورزش استان وجه غالب را پيدا كرد .

 حيدر تاكي 1356-1350

بهرام افشارزاده ( اولين مديركل تربيت بدني استان پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357)

احمد طبائيان

عليرضا رحيمي ( بيشترين مدت تصدي مربوط دوران مديريت عليرضا رحيمي به مدت 13 سال و تا سال 1373 مي باشد كه در اين سال ها بيشترين نرخ رشد در شاخص هاي مختلف فعاليت هاي اداره كل تربيت بدني استان مشاهده شده است .)

عباس خزايي اولين مدير كل غيربومي استان

مهرزاد خليليان (حفظ منابع انساني داراي تجربه و جلب ، جذب و گسترش مشاركت هيات هاي ورزشي در اين دوره نمود بيشتري داشته است .)

بهمن البرزي (مراودات ميان بخشي براي تامين منابع انساني مورد نياز و توجه ويژه به موضوع ورزشگاه بزرگ ويژگي اين دوره است .)

بهروز منتقمي (تقويت و پايداري ساز و كارهاي جذب اعتبارات از محل يك درصد اعتبارات جاري همه دستگاه ها در اين دوره از جهش بالاتري نسبت به دوران پس از خود برخوردار است .)

غلامرضا شيران (اخلاق در اين دوران مورد توجه جدي قرار گرفت )
 

رشيد خدابخش (ورود به مرحله تازه اي از فعاليت ها با رويكرد برنامه محوري ، جلب مشاركت سطوح مختلف منابع انساني در فرآيندهاي تصميم سازي و پيروي آشكار از مدل مديريتي روابط انساني ويژگي اين دوران است . )

 نظرات شما

ارسال نظر
نام:  
نام خانوادگی :  
پست الکترونیکی:  
آدرس وب  
نظر شما :  

 

 

 

آمار سایت ورود اعضا لینک های مفید

1