• سال 1395 " اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل "

1
شرح وظایف
تعداد بازدید: 12225

 


شرح وظایف پستهای سازمانی

مدیر کل :
نظارت عالیه بر رعایت خط مشی کلی سازمان ، صدوراوامر ،ابلاغ ها ، هماهنگی در سطح سازمان برای انجام هرچه بهتر وظایف دستگاه .

معاونت اداری و پشتیبانی :
نظارت بر کلیه امور بودجه ، تنظیم و جذب اعتبارات جاری و عمرانی ، تقسیم کاروتعیین وظایف و صدور ابلاغ های مسئولین مسئولین ، هماعنگی بین واحدهای مختلف ، انتخاب پیمانکاران ، نظارت بر درآمدهای اماکن ورزشی ، نظارت بر پروژه های عمرانی .
 

 معاونت توسعه ورزش:
ارتباط با فدراسیونهای ورزشی کشور ، نظارت و برنامه ریزی در امور اجرائی هیاتهای ورزشی ، تشکیل کلاس مربیگری و داوری و آموزش ، نظارت بر اجرای مقررات مربوط به فعالیت باشگاهها ، نظارت در امر برگزاری مسابقات ورزشی و اعزام تیم ها به خارج استان
 

معاونت ورزش بانوان :
تهیه و اجرای برنامه های زمانبندی شده مناسب جهت گسترش کمی و کیفی ورزش بانوان ، ارتباط با معاونت ورزش بانوان کشور، اعمال نظارت و هماهنگی در فعالیتهای ورزش بانوان استان در چهارچوب سیاست و خط مشی ورزش در نظام مهوری اسلامي
 

اداره امور اداری :
نظارت بر حسن اجرای کلیه امور در واحدهای تحت سرپرستی ، سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه ، نظارت بر حضور و غیاب کارکنان ، نظارت بر حسن انجام امور مربوط به پرداخت حقوق و مزایای

 کارکنان. حراست:
حفاظت فیزیکی و امنیت داخلی اداره ، همکاری با قسمتها مختلف اداره در زمینه های وظایف محوله.
 

روابط عمومی :
ارتباط و تعامل فعال با اقشار جامعه از طرف اداره ، انجام اقدامات مربوط به اعلام عملکرد مختلف اداره در مسابقات، رویدادها و مراسم ویژه نظارت و کمک جهت برگزاری نمایشگاهها ، جشن ها ، کنفرانس ها ، و... پیگیری و انجام کلیه امور فرهنگی و تبلیغی مرتبط با داخل و خارج اداره کل و باشگاههای با همکاری رسانه ها ....


حقوقی:
انجام امور مربوط به مسائل حقوقی و ملاک و اسناد مربوطه ، نظارت در عقد قراردادهای اداره کل با افراد حقیقی و حقوقی ، انجام امور قضائی مربوط به دستگاه یا کارکنان ، تهیه آمار جامع از اسناد و مدارک مربوط به اراضی و اماکن

بازرسی و رسیدگی به شکایات:
رسیدگی به شکایات منعکس شده به اداره کل ، ارائه راه حل ومشاوره به مدیریت اداره و برسی موارد منعکس شده از نزدیک و گزارش به مقام مافوق
 

اداره فنی و مهندسی :
انجام و بررسی و مطالعه پروژه ها و طرحهای عمرانی اداره کل در سطح استان مبنی بر وجود توجیه ورزش اقتصادی ، انجام مطالعات طراحی تفصیلی و تهیه برنامه های اجرائی طرحهای عمرانی، بررسی و تایید صورت وشعیت موقت و قطعی پروژه های عمرانی و تجهیز و تعمیرات و نگهداری ، بررسی و تصویب برآورد ریز مقادیر پروژه های عمرانی .


برنامه و بودجه:
تکمیل فرمهای تنظیم بودجه به نظارت مقام مافوق ، پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتها، طرح ها و برنامه ها، تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها ، نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات فصلی و ابلاغ آن به اداره کل امور مالی جهت اجراء.


آمار و اطلاعات :
تهیه فرم های آماری در شاخص های متعدد ، جمع آوری اطلاعات خام آماری ، استخراج اطلاعات خام آماری از فرم ها ، تجزیه و تحلیل و آنالیز اطلاعات بصورت فرم های مختلف ، تجزیه و تحلیل و آنالیز اطلاعات بر روی نمودار.


مالی و حسابداری:
تهیه و تنظیم لیست حقوقی و اعلامیه بانکی ، چک و برگه های محاسباتی و کنترل حسابها، رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحسابها و اسناد و مدارک ، تهیه و تراز عملیات تهیه و تنظیم حساب سالانه در موعد مقرر، نظارت و مراقبت بر حسن اجرای بودجه و برنامه ای .
دبیرخانه :
انجام امور مربوط به ثبت ، دریافت و ارسال نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل ارائه خدمات به سایر واحدها جهت پیگیری نامه ها و یا دسترسی به سوابق نامه ها
 

پایگاه قهرمانی و باشگاهها :
ارتباط با هیاتهای ورزشی به منظور ارتقاء سطح کیفی ورزش قهرمانی ، سنجش قابلیتهای جسمانی ورزشکاران تیم های منتخب استانی ، رعایت دستورالعملهای صادره درخصوص انجام آزمون آمادگی جسمانی ، برنامه ریزی در خصوص برگزاری کلاسهای آموزشی. اداره


برنامه ریزی امور فرهنگی ، آموزش و تحقیقات :
برنامه ریزی ، ارزشیابی و نظارت بر اجرای فعالیتهای آموزشی ، ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی مرتبط با امر ورزش و تندرستی ، نظارت و کنترل به امر قراردادهای تحقیقاتی ، آموزشی ، ترجمه و تالیف در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی نظارت و تائید بر امر برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های آموزشی .نظرات شما

ارسال نظر
نام:  
نام خانوادگی :  
پست الکترونیکی:  
آدرس وب  
نظر شما :  

 

 

 

آمار سایت ورود اعضا لینک های مفید

1