• سال 94 سال دولت ملت همدلي و همزباني

1
روی خط ورزش شهرستان ها
روی خط ورزش شهرستان اصفهان

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان از برگزاری چند رویداد ورزشی خبر داد:

برگزاری جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان آران و بیدگل

جلسه ی ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان آران وبیدگل دیروزدر محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

مسابقات کبدی دانشگاه های آزاد کشور در دولت آباد آغاز شد

صبح امروز مسابقات کبدی دانشگاه های آزاد کشور در دولت آباد آغازشد.

اجلاس نواب رئیسان هیات های هندبال کشور در مبارکه

اجلاس نواب رئیسان هیات های هندبال استان های سراسرکشور با حضور افتخاری و مشت  زن درشهرستان مبارکه برگزار گردید.

  

 • پیشخوان دولت
 • مناقصات / مزایدات
 • تحقیق و پژوهش
 • آمار و اطلاعات
 • اموزش
 • باشگاه ها
 • امور جوانان
 • شهرستان ها
 • آکادمی ورزشی
 • ایثارگران
 • نظرسنجی
باشگاه ها
1

امور جوانان
1

آکادمی ورزشی

آکادمی ورزش استان اصفهان با هدف شناسایی ، جذب و پرورش استعدادهای ورزشی تاسیس و راه اندازی شد. این مجموعه ورزشی با در اختیار داشتن پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات گام های مهمی در توسعه بنیادی ورزش استان برداشته است

1

آکادمی ورزشی

آکادمی ورزش استان اصفهان با هدف شناسایی ، جذب و پرورش استعدادهای ورزشی تاسیس و راه اندازی شد. این مجموعه ورزشی با در اختیار داشتن پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات گام های مهمی در توسعه بنیادی ورزش استان برداشته است

1

گروه مشارکت اجتماعی

 

_بازرسي و نظارت بر عملكرد سازمان هاي مردم نهاد ذيربط
_حمايت هاي معنوي و مالي از سمن ها
1

گروه امور فرهنگی و تربیتی

 

_سياستگذاري و برنامه ريزي توسعه امور فرهنگي ٫تربيتي ٫غني سازي اوقات فراغت و امور فوق برنامه
_برگزاري جلسات مناسبت هاي فرهنگي مذهبي
1

گروه سامان دهی امور جوانان

- شرح وظايف فرآيندهاي گروه ساماندهي امور جوانان
- برگزاري ستاد ساماندهي امور جوانان استان
- پيگيري مصوبات ستاد ساماندهي استان وشهرستان ها 

1

آمار سایت ورود اعضا لینک های مفید

1